HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG MỞ RỘNG RƯƠNG


Trên bước đường du hiệp gian nan, nhân sĩ sẽ thu thập được rất nhiều kỳ trân dị bảo. Tuy nhiên, hành trang có hạn không thể chứa đựng hết những vật phẩm quý báu. Bổn Minh chủ sẽ hiến một kế giúp nhân sĩ có thể mở rộng các loại rương, giúp nhân sĩ thoải mái hơn trên bước đường hành hiệp.

Bằng hữu có thể mở rộng rương hành trang, rương thủ khố và số lượng thú cưỡi mang theo bên mình bằng Bùa mở rương mua tại Cửa hàng hoặc may mắn nhận được khi đánh boss.


Nhân sĩ mở rộng rương bằng cách nhấn vào phần Mở rộng trong hành trang hoặc rương thủ khố, chọn số lượng Bùa Mở rương thích hợp để mở rộng rương.


Để mở rộng số lượng thú cưỡi mang theo, nhân sĩ nhấn phím tắt N để vào giao diện thú cưỡi, chọn Thêm chỗ để tiến hành mở rộng.


Ghi chú:

Phải có Bùa Mở Rương mới có thể mở rộng rương
Số lượng Bùa Mở Rương không đủ yêu cầu cũng không thể mở rộng rương
Bùa Mở Rương thông qua các hoạt động sau mà có được: quay thông, quay túi phúc, đánh boss, cửa hàng.

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ NHÉ